Vad är en F-skattsedel?

Att inneha en F-skattsedel, eller företagsskattsedel, innebär att du som företagare har tilldelats ansvaret att själv betala in skatter och egenavgifter till Skatteverket. Med en A-skattsedel, det vill säga en vanlig arbetsskatt, är det som bekant arbetsgivaren som ansvarar för skatt och sociala avgifter. För att få en F-skatt så måste du skicka in en ansökan till Skatteverket, dock blir företagare som bedriver näringsverksamhet i regel alltid godkända för företagsskatt. Läs mer om ansökningsprocessen på Hur får jag godkännande för F-skattsedel?

Vad är en FA-skattsedel?

Om F-skatt innebär att du beskattas som företagare och A-skatt som vanlig anställd så är FA-skatt precis som det låter – båda. Speciellt i mindre enskilda firmor är det nämligen vanligt att bedriva näringsverksamhet på sidan av en vanlig anställning. Din arbetsgivare ansvarar då för att betala in din A-skatt, medan du ansvarar för att betala in skatt på den ersättning som du erhåller genom näringsverksamheten. FA-skatt innebär alltså att du är godkänd för både företagsskatt och anställningsskatt.